Jak se píše kronika Svitav 27.04.2006 
Rok 2006 není pro Svitavy významný pouze tím, že slaví své sedmisté padesáté výročí, ale také tím, že v září vyjde kronika města Svitavy. Jejími autory jsou místní historik Radoslav Fikejz a profesor svitavského gymnázia Vladimír Velešík. Ti na kronice města Svitavy pracují již více než rok a v knize zúročí svůj dlouholetý zájem o regionální historii. V rámci muzejních čtvrtků se 27. dubna v Městském Muzeu a Galerii ve Svitavách nehovořilo ani tak o obsahu kroniky, ale spíše o tom jak vlastně taková kronika vzniká.
Povídání o kronice uspořádali dva studenti sociologie v Olomouci. V úvodu moderátoři stručně představili životopis obou autorů. Radoslav Fikejz se narodil 12.června 1973 ve Svitavách, kde později absolvoval gymnázium. Jeho vysokoškolská studia probíhala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor český jazyk , literatura a historie a dnes pracuje jako svitavský historik. Vladimír Velešík se narodil 6. října 1966 v jihočeských Malšicích. V nedalekém Táboře absolvoval Gymnázium a poté vystudoval odbornou historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní vyučuje základy společenských věd a dějepis na svitavském gymnáziu. Po krátkém představení obou hlavních aktérů už se povídalo jen o kronice. Než začali oba dva historici sepisovat přehled svitavských dějin, musel být celý projekt schválen orgány města. Tak se také stalo a poté už jen zbývalo vyřešit finanční záležitosti, které se podle slov Radoslava Fikejze řeší dodnes. Autoři si rozdělili, které historické údobí budou psát, přičemž Radoslav Fikejz popisoval dobu nejstarší až do roku 1918 a Vladimír Velešík si vzal na starosti část zbývající, tedy historii Svitav během první republiky až po současnost. Jak Radoslav Fikejz dále říká, svitavské dějiny byly zaznamenávány především v němčině a proto byla pro oba dva autory důležitá i jazyková vybavenost. Další mravenčí prací byly technické záležitosti, kdy autoři museli archivní dokumenty nafotit, seřadit a upravit v počítači. A to nemluvě o tom kolik jich pak museli přečíst.Celé toto úsilí se však vyplatilo a celkový obsah kroniky města Svitavy už je hotov. V příští reportáži se blíže podíváme právě na to, co v nové kronice najdete.