Výstava Litomyšl v době II. světové války 04.05.2005 
Ve středu 4. května byla v Regionálním muzeu otevřena výstava s názvem Litomyšl v době druhé světové války. Návštěvníkům přibližuje události, které město prožívalo od roku 1938, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda až po osvobození v květnu 1945. Nelehké období přibližují dobové fotografie, dokumenty a další archiválie. Výstavu doplňují také trojrozměrné exponáty, například kulomet z německého bombardéru, přilby jednotek SS nebo originál nacistické vlajky. Výstavu zahájil předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu ve Svitavách Jaroslav Petr, který hovořil o silném odbojovém hnutí na Litomyšlsku.Výstava návštěvníky provází historickými událostmi od počátku války. Dokumentuje příchod německých jednotek do Litomyšle a stranou nezůstávají ani otázky kolaborace. Velká část výstavy je věnovaná litomyšlskému odboji. Od roku 1940 v Litomyšli po dva roky pracovala ilegální skupina ÚVOD. Jejím úkolem bylo podporovat rodiny, jejichž členové byli zatčeni nebo popraveni a pomáhat lidem, kteří chtěli vstoupit do zahraničních jednotek naší armády. V roce 1944 vznikla dohodou tří odbojových pracovníků, organizace nazvaná Rada tří (R 3) která svou činností zasáhla také oblast Proseče a část Litomyšlska. Jako spojka pro R 3 pracovala velmi statečná žena Marie Sedláčková z Horní Sloupnice, která po svém zatčení skončila svůj život v plynové komoře koncentračního tábora Mauthausen. Protinacistického odboje se účastnili také členové komunistické strany v jejich ilegálních sítích, jedna z nich pracovala na Litomyšlsku od listopadu 1941 do května 1942. Její odhalení znamenalo smrt pro 7 odbojářů. Organizovaný komunistický odboj na Litomyšlsku po jeho potlačení přešel do partyzánského hnutí, zejména na konci války. V roce 1944 se počaly v lesích na Litomyšlsku formovat lesní partyzánské skupiny. Výstava také na dvou panelech připomíná smutné osudy litomyšlských židů. Výstava Litomyšl v době druhé světové války bude v prostorách Regionálního muzea otevřena do 19. června.